Področja delovanja

Prometna politika

Prometna politika je okvir strateških, zakonodajnih in izvedbenih dokumentov, s pomočjo katerih usmerjamo razvoj prometnega sistema na različnih nivojih. 

Trajnostna prometna infrastruktura

Načrt vlaganja v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 predvideva vlaganja v zračni in vodni promet, investicije in obnove državnih cest, posodobitev železnic in trajnostno mobilnost.

Javni potniški promet

Hrbtenico trajnostnega prometnega sistema predstavlja delujoč javni potniški promet – frekventen, zanesljiv, udoben, varen in cenovno dostopen. V Sloveniji število potniških kilometrov v javnem potniškem prometu pada, storitev je slaba.

Kolesarjenje

V Sloveniji kar 66 % poti, krajših od 5 km, opravimo z avtomobilom. To je razdalja, ki jo je razmeroma lahko premagati s kolesom namesto z avtomobilom. Kolesarjenje ima pomnoževalne pozitivne učinke tako za samega kolesarja kot družbo. 

Hoja

Hoja je zdrava, okolju prijazna, praktična in ugodna oblika gibanja ter široko razširjena prometna praksa.

Prometno obremenjevanje

Promet obremenjuje okolje s hrupom, izpusti, porabo prostora za namen prometne infrasture, življenjskim ciklom prometnih sredstev.