O nas

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji in Evropi. Spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju.

Člani KTPP so predstavniki nevladnih organizacij, znanstvenih institucij, regionalnih razvojnih agencij, občin, izobraževalnih institucij in zainteresirani posamezniki. Koalicija se je oblikovala decembra 2005 kot odziv na javno razpravo o prometni politiki države.

Delovanje KTPP podpirata dve vsebinski mreži: PlanB za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj ter Mreža za prostor, mreža nevladnih organizacij in lokalnih pobud na področju urejanja prostora. 

Koordinacijo KTPP že od njenih začetkov izvaja CIPRA Slovenija. CIPRA Slovenija je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu. Na področju trajnostnih prometnih politik in trajnostne mobilnosti deluje že skoraj 20 let. Sodelovala je v številnih projektih s področja trajnostne prometne politike in prakse, npr. TM v šoli, Trajnostna mobilnost v šoli in vrtcih, Pešec, CityWalk, Aktivno v šolo in zdravo mesto, Naj te zapelje zelena mobilnost, Hitro s kolesom, Počakaj na bus, TM v praksi …. Z institucijami sodeluje pri pripravi strateških strokovnih podlag, podpira participativne procese in komunicira z različnimi javnostmi.