#javnipotniškipromet

Najprej vozni red, nato infrastruktura – Predstavili smo rešitev za potniški promet, ki koristi potnikom in javnim financam

Taktni vozni red pomeni redne odhode vlakov in avtobusov v določenih intervalih, na vsakih 30, 60 oz. 120 minut. Ta sistem je že dobro poznan v številnih evropskih državah, vendar ga v Sloveniji še nimamo. V državah s primerljivim BDP in gostoto poselitve je delež poti, opravljenih z vlakom, tudi do petkrat večji, vsem pa […]

Najprej vozni red, nato infrastruktura – Predstavili smo rešitev za potniški promet, ki koristi potnikom in javnim financam Read More »

Odziv na aktualno dogajanje v središču ljubljanE v času prometne konice – avtobusi so rešitev, ne problem

V zadnjih tednih središče Ljubljane v času prometne konice redno zaznamujejo stoječe kolone avtobusov. V KTPP opozarjamo mesto in državo, da je v času gradbenih del, ki bodo potekala še kar nekaj časa, javni potniški promet lahko rešitev za bolj tekoč promet v mestu. Nasprotno ga trenutna ureditev spravlja v podrejen položaj in onemogoča njegovo

Odziv na aktualno dogajanje v središču ljubljanE v času prometne konice – avtobusi so rešitev, ne problem Read More »

Odziv na obnovo cest okrog potniškega centra ljubljana

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo se odzvali na načrtovano obnovo cest na območju Potniškega centra Ljubljana. Načrti predvidevajo širitev cest, ki ležijo na obodu nove železniške in avtobusne postaje – primarno Vilharjeve in Masarykove. Na račun zelenih površin in drevoreda se širita tudi Šmartinska in Železna cesta. Trenutno predstavljen načrt bi poslabšal udobje

Odziv na obnovo cest okrog potniškega centra ljubljana Read More »

SREČANJE ZAGOVORNIKOV JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

V mesecu juliju smo v Koaliciji za trajnostno prometno politiko organizirali Srečanje zagovornikov javnega potniškega prometa. Govorili smo o prihodnosti slovenskega javnega potniškega prometa. Dogodka so se udeležili posamezniki iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, Greografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, nevladnih organizacij (CIPRA Slovenija,

SREČANJE ZAGOVORNIKOV JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA Read More »