Bonitete in električna kolesa

KTPP je Finančno upravo RS pozval, da razjasnijo zakonodajo, ki opredeljuje bonitete na uporabo službenih koles in e-koles za prihod in odhod na delovno mesto

Gre za dilemo, da imajo davčni zavezanci pravico do odbitka DDV od nabave električnega vozila, ki se uvršča v ustrezno kombinirano nomenklaturo iz 106. člena pravilnika in ob izpolnjevanju pogojev iz 66.b člena ZDDV-1, pri čemer ni jasno ali to velja samo za električne avtomobile, ali tudi ostala prevozna sredstva, kot na primer e-kolesa.

Na FURSU pojasnjujejo, da so e-kolesa v skladu s prvim odstavkom 106. a člena pravilnika motorna vozila iz prvega odstavka 66.b člena ZDDV-1 vozila pod tarifnima oznakama KN 8703 80 in KN 8711 60 ter druga motorna vozila brez izpusta ogljikovega dioksida, ki se uvrščajo pod tarifni oznaki KN 8703 90 in KN 8711 90.

Iz navedenega izhaja, da imajo davčni zavezanci pri nabavi električnega kolesa, ki se uvršča v ustrezno kombinirano nomenklaturo iz 106. člena pravilnika in je namenjeno obdavčeni dejavnosti, pravico
do odbitka DDV.

Odziv FURS - Boniteta kolesa