Cesta, ki je sama sebi namen

Odziv KTPP na politiko cest v gorskem svetu
Slovenija ima glede na delež več cestne infrastrukture, kot gorskega sveta nad 2000m. Sprašujemo se, zakaj zavoljo novih cest, ki ne povezuje nikogar in ničesar, izgubljati enega najbolj ranljivih ekosistemov v Sloveniji, ki ima tudi simbolno vrednost? Gorske cestje je tako potrebno zapreti za individualni motorni promet. Menimo, da bi bila na primeru ceste na Mangrtsko sedlo zaprtje zgornjega dela velika priložnost za obrat v izvajanje in trženje trajnostne mobilnosti.

Cesta, ki je sama sebi namen