Odziv na širitev AC obroča

Širitev Ac obroča je popolnoma napačen pristop k rešitvi problematike zastojev
Slovenija je v EU v samem vrhu dolžine avtocest na prebivalca, zato rešitev zagotovo ni v gradnji novih oziroma širitvi obstoječih avtocest. Obstajajo cenejše, hitrejše in učinkovitejše rešitve, kot je širitev avtocest. Dnevne migracije naj prevzame učinkovit javni potniški promet, ki bo izboljšal kakovost življenja voznic in voznikov, zmanjšal število nesreč, okoljske škode, poškodbe na cestišču, višino sredstev, ki jih namenimo za mobilnost ipd. Vlaganje v železnice se lahko začne jutri, saj za večino ključnih posegov ni potrebna priprava državnih prostorskih načrtov, temveč zgolj politična volja.

odziv ktpp - širitev ac obroča