Dejstva, ki jih ne moremo obvoziti

KTPP pozdravlja in podpira prizadevanja države pri projektu nadgradnje regionalne železniške proge št. 80, ki poteka prek občin Ivančna Gorica, Grosuplje, Škofljica in Ljubljana. 

Načrt obsega sanacijo oz. nadgradnjo obstoječe proge, vzpostavitev dvotirnosti in elektrifikacije, nov potek na posameznih odsekih, preureditev postaj, postajališč in prehodov preko proge ter nadgradnjo signalno varnostnih naprav. Gre za srednje in dolgoročno odlično prometno rešitev s številnimi pomnoževalnimi učinki.

Ktpp - dejstva, ki jih ne moremo obvoziti