ODZIV DO PREDLAGANIH USMERITEV IN CILJEV NA PRVI KONČNI OSNUTEK PRENOVE 3. POGLAVJA NEPN

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo se odzvali na predstavitev predlogov ukrepov in spodbud za sektor promet v okviru izvedbe prenove Nacionalnega podnebnega in energetskega načrta.

Tako, kot je zapisano v predstavitvi predlogov ukrepov in spodbud za sektor promet, se tudi v Koaliciji za trajnostno prometno politiko strinjamo, da bo zmanjševanje emisij potrebno tako na področju potniškega, kot tovornega prometa. Veseli nas, da obstaja zavedanje, da je potrebno spremeniti strukturo potniškega prometa, kjer trenutno prevladujejo osebni avtomobili. Ključno je, da se področje razogličenja obravnava prioritetno, najprej z izboljšanim javnim potniškim prometom (več linij, večja frekvenca, učinkovit in konkurenčen osebnemu vozilu ter finančno ugoden). Pozdravljamo predlagane ukrepe na področju zmanjšanja motorne prometne aktivnosti in veseli nas, da so bili nekateri naši predlogi, ki smo jih podali maja 2023 upoštevani.

Ponovno pa je potrebno premisliti in izboljšati številne zapisane ukrepe in njihove aktivnosti. Ukrepi so razdelani tudi različno podrobno, zato je pri določenih ukrepih potrebno narediti še dodatne analize. 
Možnosti za izboljšavo določenih ukrepov smo zapisali v dokumentu, ki se nahaja v priponki. 

Avtor naslovne fotografije: Marek Lumi

ODZIV DO PREDLAGANIH USMERITEV IN CILJEV NA PRVI KONČNI OSNUTEK PRENOVE 3. POGLAVJA NEPN