Predlogi ukrepov za prilagajanje in blaženje energetske krize – področje prometa

Predlogi KTPP za naslavljanje energetske krize na področju prometa.

Energetska draginja je priložnost, da Slovenija pospeši razvoj in vlaganja v prometni sistem, ki temelji na trajnostnih oblikah premikanja (hoji, kolesarjenju in JPP) ter znižuje mobilnostno revščino. Reševanje energetske krize naj bo sočasno reševanje podnebne krize. V Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP) smo zato pripravili niz kratkoročni in daljnoročnih ukrepov, za katere menimo, da so ključni za uspešno naslavljanje tako energetske kot podnebne krize.

Izpostavljamo 5 ključnih ukrepov, ki so administrativno ter finančno manj zahtevni, in sicer:

  • Vsesplošna pocenitev tarifnih vozovnic v celostnem sistemu JPP (v Nemčiji so kot odziv na energetsko krizo uvedli tarifno vozovnico za celoten JPP v vrednosti 9 €/mesec). 
  • Takojšna povečanje frekvence voženj na železniških progah, kjer je to možno že danes (npr. DRI je s strokovnjaki pripravil predlog urnika za Kamniško progo, ki kaže da je možno izvajati 30-min interval cel dan, ne zgolj 60-min kot je to sedaj. Z novimi vlaki je na voljo več kapacitete, torej naj se vlaki podaljšajo in tako zagotovijo večje kapacitete znotraj obstoječega voznega reda. Upokojitev vlakov naj se začasno zamakne). 
  • Subvencije za nakup koles, e-koles in tovornih koles za posameznike, podjetja in občine (shema subvencij Ekosklada).
  • Nižja stopnja DDV za popravila in nakup koles.
  • Spodbude podjetjem za uvedbo varnih kolesarnic, garderob in prh ter denarnih spodbud zaposlenim za aktiven prihod na delo (shema subvencij Ekosklada).

Predlogi ukrepov ktpp za prilagajanje in blaženje na energetsko krizo