Smiselno je investirati v trajnostno mobilnost

Investicije v železniško infrastrukturo, javni potniški promet ter kolesarjenje, hojo imajo daljnoročne in sinergijske učinke
V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo prepoznali in oblikovali ukrepe trajnostne mobilnosti, za katere menimo, da so ključni za uspešen gospodarski in prometni razvoj Slovenije daljnoročno in kratkoročno ter lahko pripomorejo k lažjemu izhodu iz krize, ki je nastala kot posledica epidemije virusa Covid-19. Menimo, da je ukrepe potrebno vključiti v 3. protikoronski zakonodajni paket in tako prispevati k trajnostnemu gospodarskemu okrevanju Slovenije in vsem nadaljnjim načrtom Slovenije na področju prometnega načrtovanja in upravljanja

Smiselno je investirati v trajnostno mobilnost