KTPP ostro proti širitvi Dunajske ceste

Koalicija za trajnostno prometno politiko ponovno odločno zagovarja izvajanje Celostne prometne strategije MOL ter ostro nasprotuje širitvi Dunajske ceste