KTPP ostro proti širitvi Dunajske ceste

Koalicija za trajnostno prometno politiko ponovno odločno zagovarja izvajanje Celostne prometne strategije MOL ter ostro nasprotuje širitvi Dunajske ceste

Z velikim začudenjem, kljub drugačnim zagotovilom in brez vednosti javnosti je bila preko noči izvedena širitev Dunajske ceste v Ljubljani na tri vozne pasove v smeri center, na odseku Linhartova – Livarska. Širitev ceste je bila izvedena skupaj z urejanjem kolesarskih poti, ki so financirane z evropskimi sredstvi, s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti ter zmanjševanja avtomobilskega prometa v mestu. S tem
pismom želimo Mestno občino Ljubljana (MOL) in Evropsko unijo pozvati, naj ne skreneta s poti, ki sta si jo tako mesto Ljubljana kot EU zadala na področju trajnostnega urejanja prometa

KTPP ostro proti širitvi Dunajske ceste