Odziv na aktualno dogajanje v središču ljubljanE v času prometne konice – avtobusi so rešitev, ne problem

V zadnjih tednih središče Ljubljane v času prometne konice redno zaznamujejo stoječe kolone avtobusov. V KTPP opozarjamo mesto in državo, da je v času gradbenih del, ki bodo potekala še kar nekaj časa, javni potniški promet lahko rešitev za bolj tekoč promet v mestu.

Nasprotno ga trenutna ureditev spravlja v podrejen položaj in onemogoča njegovo ustrezno delovanje.

Javni prevoz je prostorsko bistveno bolj učinkovit od avtomobilskega prometa. Po rumenih oziroma ločenih pasovih je mogoče z avtobusi v eni uri prepeljati od 4000 do 8000 potnikov, medtem ko jih lahko po pasu za avtomobilski promet v normalnih okoliščinah prepeljemo zgolj med 600 in 1600.

Fotografija: Marek Lumi, Unsplash

avtobusi so rešitev, ne problem