Najprej vozni red, nato infrastruktura – Predstavili smo rešitev za potniški promet, ki koristi potnikom in javnim financam

Taktni vozni red pomeni redne odhode vlakov in avtobusov v določenih intervalih, na vsakih 30, 60 oz. 120 minut. Ta sistem je že dobro poznan v številnih evropskih državah, vendar ga v Sloveniji še nimamo. V državah s primerljivim BDP in gostoto poselitve je delež poti, opravljenih z vlakom, tudi do petkrat večji, vsem pa je skupno, da so uvedle taktni vozni red. 

Glede na velike investicije v železniško infrastrukturo, nezadovoljstvo s trenutno ponudbo javnega prometa v Sloveniji in nacionalna prizadevanja za večjo trajnost gre za ključen ukrep, ki potnikom prinaša več dobro usklajenih povezav in krajše potovalne čase. Načrtovanje po principu taktnega voznega reda poveča učinkovitost, zanesljivost in dostopnost javnega prometa, obenem pa preprečuje nepotrebno porabo javnih sredstev. 

Tudi v Sloveniji je uvedba taktnega voznega reda možna že danes, na obstoječi infrastrukturi. Publikacija Slovenija v taktu predstavlja konkretne rešitve in dokaze, da je uvedba možna tudi na trenutnem omrežju Slovenskih železnic. Predloge, zbrane v publikaciji, so javnosti predstavili avtorji Nejc Geržinič, Nico Huurman, Marko Peterlin in Zala Velkavrh.

Vabljeni, da brezplačno prenesete publikacijo Slovenija v taktu in shemo voznega reda Slovenijatakt2025 in se spoznate z ukrepom, od katerega bi imeli velike koristi predvsem slovenski potniki.

Slovenija v taktu - brošura