Katarina Zemlja

Najprej vozni red, nato infrastruktura – Predstavili smo rešitev za potniški promet, ki koristi potnikom in javnim financam

Taktni vozni red pomeni redne odhode vlakov in avtobusov v določenih intervalih, na vsakih 30, 60 oz. 120 minut. Ta sistem je že dobro poznan v številnih evropskih državah, vendar ga v Sloveniji še nimamo. V državah s primerljivim BDP in gostoto poselitve je delež poti, opravljenih z vlakom, tudi do petkrat večji, vsem pa […]

Najprej vozni red, nato infrastruktura – Predstavili smo rešitev za potniški promet, ki koristi potnikom in javnim financam Read More »

Odziv na obnovo cest okrog potniškega centra ljubljana

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo se odzvali na načrtovano obnovo cest na območju Potniškega centra Ljubljana. Načrti predvidevajo širitev cest, ki ležijo na obodu nove železniške in avtobusne postaje – primarno Vilharjeve in Masarykove. Na račun zelenih površin in drevoreda se širita tudi Šmartinska in Železna cesta. Trenutno predstavljen načrt bi poslabšal udobje

Odziv na obnovo cest okrog potniškega centra ljubljana Read More »