Investicije v prometno infrastrukturo naj imajo daljnoročne in sinergijske učinke

Odziv KTPP na navedbe, da namerava Evropska investicijska banka podpirati netrajnostne naložbe v prometno infrastrukturo

Investicije na področju prometa naj imajo daljnoročne in sinergijske učinke

Investicije v trajnostno prometno infrastrukturo, torej v železnico, javni potniški promet ter kolesarjenje in hojo, so ključne, če želimo doseči evropske podnebne cilje ter cilje trajnostnega razvoja. Učinki investicij v trajnostno prometno infrastrukturo so namreč daljnoročni in sinergijski, saj prispevajo k družbeni, okoljski in gospodarski blaginji.

V medijih smo razbrali, da namerava Evropska investicijska banka v Sloveniji podpirati vlaganja v zelene in digitalne projekte, med drugim tudi financiranje obvoznice za Novo mesto ter druge projekte povezane s cestno infrastrukturo. Naložbe v cestno infrastrukturo (novogradnje, širitve) dokazano ne pripomorejo k večji pretočnosti prometa, ne odpravljajo zastojev, ne zmanjšujejo zunanjih stroškov prometa, temveč generirajo dodaten promet, kar se med drugim kaže v višjih izpustih toplogrednih plinov in porastu zunanjih stroškov prometa. V Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP) smo prepoznali in oblikovali ukrepe trajnostne mobilnosti, za katere menimo, da so ključni za uspešen gospodarski razvoj Slovenije daljnoročno in kratkoročno ter lahko pripomorejo k doseganju zelenih ciljev Evrope, ki katerim je zavezana tudi Evropska investicijska banka.

Menimo, da ukrepi prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju Slovenije in vsem nadaljnjim načrtom Slovenije na področju prometnega načrtovanja in upravljanja, kar podpira tudi Evropski zeleni dogovor. Reševanje korona in gospodarske krize naj bo sočasno reševanje podnebne krize, zato podpiramo zgolj trajnostno naravnano razvojno prometno politiko Slovenije in nasprotujemo vsakršnim načrtom neupravičenih investicij (širjenja AC, gradnji obvoznic ipd.).

Ukrepi, za katere verjamemo, da bi jih Evropska investicijska banka skladno s svojimi strateškimi usmeritvami morala podpreti, vključujejo investicije v železniško omrežje, v digitalne rešitve na področju načrtovanja ter upravljanja javnega potniškega prometa, v investicije v kolesarsko in peš infrastrukturo ter v sodobne rešitve za upravljanje prometnih tokov.

Odziv ktpp - Investicije na področju prometa naj imajo daljnoročne in sinergijske učinke