Pripombe na Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa

KTPP je pripravila komentarje na Zakon o upravljanju JPP, ki vpeljuje družbo za upravljanje javnega potniškega prometa in s tem pomembno prispeva k integraciji prevozov v Sloveniji. Opozorili smo na pomanjkljivosti Zakona ter predlagali rešitve.

Pozdravljamo zakonsko ureditev javnega potniškega prometa, predvsem enotno celovito upravljanje, so se pa glede na prvi osnutek »izgubile« nekatere vsebine, ki so bile že dobro zapisane.

Ključni poudarki so:

  • kritična je neopremljenost postajališč in slaba dostopnost informacij. Naš predlog je, da se zakon dopolni s členom “vzpostavitev in spremljanje sistema kakovosti storitve JPP.”
  •  v zakonu se uporablja pojem »enotna vozovnica«, zato mora biti predhodno pojasnjen. Prav tako je pomembno pojasniti pojem »enotni vozni red«. 
  • predlagali smo tudi dodatni člen, ki predpostavlja, da je enotno upravljanje javnega potniškega prometa v javnem interesu Republike Slovenije in se izvaja kot obvezna javna gospodarska služba. Ter da za izvajanje gospodarske službe iz prvega odstavka vlada vsake štiri leta sprejme operativni program izvajanja gospodarske javne službe. Več predlogov je razvidnih v dokumentu.

pripombe ktpp - Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa