Kohezijska politika 2021-2027: področje prometa

Odziv KTPP na izhodišča operativnega programa kohezijske politike za 2021-2027.

Komentarji k dokumentom kohezijske politike 2021-2027: Sporazum o partnerstvu in Izhodišča operativnega programa. Osredotočili smo se na področje prometa, v levem stolpcu je besedilo zapisano v dokumentih, v desnem stolpcu pa naši predlogi za izboljšave in dopolnitve.

Kohezijska politika 2021-2027: področje prometa