ODZIV do predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku nepn na področju prometa

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo na področju prometa pripravili odziv do predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.

Trenutno predstavljeni dokumenti izražajo nizko ambicioznost na področju zmanjšanja motorne prometne aktivnosti, višje rabe javnega potniškega prevoza in pri zmanjševanju odvisnosti od osebnega avtomobila. Hkrati pa ostaja pri rabi obnovljive energije v prometu še vrsto odprtih vprašanj, zgovarja se tehnološki preboj, za katerega ni gotovosti, v kateri smeri se bo razvijal. 

Namesto tega v Koaliciji za trajnostno prometno politiko zagovarjamo preverjene rešitve, ki jih moramo pospešeno izvajati.

ODZIV do predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku nepn na področju prometa