SREČANJE ZAGOVORNIKOV JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

V mesecu juliju smo v Koaliciji za trajnostno prometno politiko organizirali Srečanje zagovornikov javnega potniškega prometa. Govorili smo o prihodnosti slovenskega javnega potniškega prometa. 
Dogodka so se udeležili posamezniki iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, Greografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, nevladnih organizacij (CIPRA Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj, IPoP – Inštitut za politike prostora), prevozniki (Ljubljanski potniški promet, Arriva Slovenija, Slovenske železnice) ter Konzorcija za Bohinjsko progo.

Na dogodku smo predstavili analizo virov financiranja JPP in analizo pravnih in strateških podlag za JPP, skupaj smo zastavili cilje, ki jih želimo doseči, da bo javni potniški promet konkurenčen vožnji z avtomobilom ter korake za dosego teh ciljev.

SREČANJE ZAGOVORNIKOV JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA