Odziv na načrte za izvenivojski dostop na perone na Potniškem centru Ljubljana

Odziv Koalicije za trajnostno prometno politiko na načrte za Izvenivojski dostop na perone

Na podlagi dokumentacije posredovane s strani izvajalca, DRSI, smo v KTPP pregledali načrta za nadhod in podhod v sklopu potniškega centra Ljubljana.

Osredotočili smo se na potniško izkušnjo in pokazali na naslednje prioritetne vsebine:

  1. Zagotavljanje/spodbujanje multimodalnosti –> Pri pregledu dokumentacije smo spremljali zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za hojo, kolesarjenje,
    JPP (lokalni, medkrajevni, mednarodni) ter podporo kratkim potem med posameznimi prevoznimi sredstvi (kolo, vlak, LPP, bus, Bicikelj, Car-Share, mikromobilnost). Preverjali smo primernost infrastrukture – kolesarnice, čakalnice ter prehodnosti kolesarskih in peš povezav preko PCL (mreža
    poti za pešce in kolesarje).
  2. Zagotavljanje varnosti in enakosti, dostopnosti za vse uporabnike –>
    Pri pregledu dokumentacije smo spremljali zagotavljanje varnosti in udobja za vse uporabnike, in sicer zaščita pred vremenskim pogoji, brez ovir (za gibalno ovirane osebe, ranljive skupine, prtljago). Možnosti za sedenje in čakanje, počivanje ter občutek varnosti. Zagotavljanje različnih dejavnosti in javna storitev in infrastruktura.
  3. Gradnja po načelih trajnosti –> Pri pregledu dokumentacije smo spremljali uporabo in argumentacijo gradbenih materialov in opreme, ukrepe proti vročininskim otokom- drevoredi, vodni elementi, tlakovanje. Pregledali smo predvidene vire energije za ogrevanje, hlajenje in pridobivanje elektrike.”

Odziv ktpp - na načrte za Izvenivojski dostop na perone