Poziv na SŽ glede prevoza in obveščanja kolesarjev v primeru nadomestnih avtobusnih prevozov

KTPP je pozvala Slovenske železnice, da uredi problematiko prevoza koles na trasah, kjer so organizirani nadomestni avtobusni prevozi
V KTPP opažamo, da se povečuje število koles, ki jih prepeljejo SŽ Potniški promet d.o. o., prav tako se z nabavo novih vlakov kapacitete za prevoz koles povečujejo, čeprav bodo le-te v konicah na glavnih relacijah še vedno zelo zaostajale za potrebami. Žal pa so povezave z vlaki, ki omogočajo prevoz koles, slabe. Od štirih vlakov v vsako smer med Ljubljano in Koprom imata namreč dva vlaka nadomestni prevoz z avtobusom (relacija Divača–Koper) kar onemogoči prevoz koles. Zato predlagamo, da v času nadomestnih avtobusnih prevozov omogočite prevoz koles z avtobusnimi kolesarskimi prikolicami. Enako rešitev predlagamo na vseh »kolesarskih relacijah« v primerih, ko so zaradi prenove prog ali drugih razlogov prevozi z vlaki nadomeščeni z avtobusnimi. Sočasno je potrebno poskrbeti za ustrezno obveščanje potnikov na vaših mobilnih spletnih aplikacijah za pametne telefone.

poziv ktpp - PREVOZ KOLESARJEV V PRIMERU NADOMESTNIH AVTOBUSNIH PREVOZOV IN USTREZNO OBVEŠČANJE O NADOMESTNIH PREVOZIH Z AVTOBUSI