Poziv k zeleni koaliciji MOL

KTPP je oblikoval vsebinski sveženj ukrepov na področju prometa, ki lahko postanejo del koalicijske pogodbe Mestnega sveta MOL. Dopis je bil poslan vsem svetnikom.

Ljubljana je sprejela odločitev, da postane eno izmed 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Izzivi s katerimi se sooča Ljubljana v luči podnebne krize so zahtevni, za uspešno naslavljanje izzivov pa je potrebno usklajeno in celovito delovanje. V trdni in zeleni koalicijski pogodbi strank in list, ki sestavljajo Mestni svet MOL, vidimo prvi korak k uresničevanju vizije: Ljubljana podnebno nevtralno mesto. Zato smo pripravili nabor ciljev in ukrepov za njihovo uresničevanje, ki so lahko ključen del koalicijske pogodbe na področju prometa.

  1. Izboljšan javni prevoz,
  2. večji delež kolesarjev v prometu in večji delež poti, opravljenih s kolesom,
  3. varne šolske poti – do leta 2025 80 % otrok v šole in vrtce pride peš ali s kolesom,
  4. aktivna parkirna politika,
  5. ohlajanje mesta.

MOL ima priložnost, da z dobrimi idejami in s pomočjo evropskega denarja zgradi zdravo in trajnostno
mesto po meri človeka, kjer bosta javni prevoz in zelena infrastruktura nudila najboljše pogoje za
življenje in delo.

pubuda ktpp - koalicija mestnega sveta za zeleno ljubljano