Študenti in dijaki naj poleti JPP uporabljajo brezplačno

Onemogočena brezplačna uporaba JPP za dijake in študente v poletnem času ni primeren ukrep za reševanje gospodarske škode.
Javni potniški promet je okoljsko,prostorsko, družbeno in ekonomsko najboljša oblika mobilnosti na daljše razdalje. Omogoča mobilnost ranljivim skupinam, ter jim tako omogoča enakopravno vključevanje v družbo, dostop do (javnih) storitev, opravljanje dela …Ukinjanje brezplačnega javnega potniškega prometa v poletnem času študentom in dijakom je sporno, brez prave pravne podlage, in je nesorazmeren ukrep z mnogimi negativnimi daljnoročnimi učinki, zato ga v Koaliciji za trajnostno prometno politiko obsojamo.

Študenti in dijaki naj poleti JPP uporabljajo brezplačno